Aleksandra Hojda

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej
logopeda, neurologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierunek: pedagogika, specjalizacja: logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie  ( kierunek: neurologopedia), Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ( wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka ). Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (studia trzeciego stopnia: pedagogika)
Na co dzień pracuje w żłobku integracyjnym w Bydgoszczy na stanowisku młodszego asystenta- neurologopedy.
Współpracuje z fundacją Orange w ramach programu  "Dźwięki Marzeń", prowadząc rehabilitację dzieci słabosłyszących w ich środowisku domowym.
Jest współzałożycielką Centrum Terapii Dziecka IMPULS (www.terapia-impuls.pl). Prowadzi w nim zajęcia logopedyczne oraz terapie integracji sensorycznej.