Opłaty

 • Wydrukuj
 • Email
 • | | więcej

CZESNE W ŻŁOBKU WYNOSI:

 • 900,00 zł opłaty stałej
 • Opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł dziennie (śniadanko, zupka, drugie danie, podwieczorek) .
 • Na każde dziecko będące rodzeństwem dziecka aktualnie uczęszczającego do żłobka lub przedszkola przysługuje rabat w wysokości 20 % od kwoty czesnego.
 • Na początku każdego nowego roku szkolnego oraz przy podpisywaniu umowy poraz pierwszy pobiera się tzw. "opłatę wyprawkową" w kwocie 150,00 zł pokrywającą koszty ubezpieczenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz drobnych upominków dla dziecka z okazji urodzin i świąt.
 • Czesne pokrywa koszt zajęć dodatkowych

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.

 

CZESNE W PRZEDSZKOLU WYNOSI:

 • 400,00 zł opłaty stałej
 • Opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł dziennie (śniadanko, zupka, drugie danie, podwieczorek) .
 • Na każde dziecko będące rodzeństwem dziecka aktualnie uczęszczającego do żłobka lub przedszkola przysługuje rabat w wysokości 20 % od kwoty czesnego.
 • Na początku każdego nowego roku szkolnego oraz przy podpisywaniu umowy poraz pierwszy pobiera się tzw. "opłatę wyprawkową" w kwocie 150,00 zł pokrywającą koszty ubezpieczenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz drobnych upominków dla dziecka z okazji urodzin i świąt.
 • Czesne pokrywa koszt zajęć dodatkowych

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.