Opłaty

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

CZESNE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2017/18 wynosi:

  • 390,00 zł opłaty stałej
  • Opłata za wyżywienie wynosi 9,50 zł dziennie (śniadanko, zupka, drugie danie, podwieczorek) .
  • Na każde dziecko będące rodzeństwem dziecka aktualnie uczęszczającego do przedszkola przysługuje rabat w wysokości 20 % od kwoty czesnego.
  • Na początku każdego nowego roku szkolnego oraz przy podpisywaniu umowy poraz pierwszy pobiera się tzw. "opłatę wyprawkową" w kwocie 150,00 zł pokrywającą koszty ubezpieczenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz drobnych upominków dla dziecka z okazji urodzin i świąt.
  • Czesne pokrywa koszt zajęć dodatkowych

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.