Dzień w przedszkolu

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

 RYTM DNIA

7:00-8:20 PORANEK

Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.

Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi. Praca indywidualna dzieci w ośrodkach edukacyjnych.

Czynności porządkowe w sali.

 

8:20- 9:00 ZAJĘCIA PORANNE

10 minut celowego ruchu- zestaw ćwiczeń porannych wplecionych w korowód.

Korowód muzyczno-literacki. Rymowana opowieść zgodna z aktualna tematyką zajęć.

Wspólne planowanie dnia, ustalanie dyżurów.

Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, nakrywanie do stołu)

 

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE 

Poprzedzone sentencją. Czynności porzadkowe po śniadaniu.

 

9:30-10:00 ZABAWA SWOBODNA

Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną. Zabawy swobodne dzieci.

 

10:00-11:00 ZAJĘCIA GŁÓWNE

Tworzenie okazji edukacyjnych z uwzględnieniem stopniowania trudności i dostosowania zadań do możliwości rozwojowych każdego wychowanka: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne realizowane z całą grupą lub w zespołach.

 

11:00-12:00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Czynności organizacyjne przed wyjściem na świeże powietrze. Procedura rozbierania i ubierania.

Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.

Czynności porządkowe, powrót do przedszkola.

 

12:00-12:30  ZAJĘCIA DODATKOWE

 (nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg  prof. J. Cieszyńskiej raz w tygodniu, angielski dwa razy w tygodniu, zajęcia umuzykalniające metodą E. Gordona 2 razy w miesiącu)

 

12.30- 13:00 OBIAD (zupka, II danie)

Poprzedzony sentencją. Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu). Obiad. Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów.)

 

13:00- 13:30 BAJECZKA NA STOLICZKU

Baśń opowiadana przez nauczyciela przy jednoczesnym ilustrowaniu jej fabuły na stoliczku, gdzie każdy element jest dziełem rąk nauczyciela oraz dzieci.

 

        • 13:30-14:30 DRZEMKA

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 

  • 14:00 – 14:40 „ZERÓWKA”

Zajęcia indywidualne z najstarszymi dziećmi, realizowanie obowiązkowego,  rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

15:00-15:15 PODWIECZOREK

Poprzedzony sentencją. Czynności porządkowe.

 

15:30-16:00 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Zabawy swobodne oraz w ośrodkach edukacyjnych w zależności od preferencji dzieci.

Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka.

Przy ładnej pogodzie, pobyt na placu zabaw.

 

16:00-17:00 ZAKOŃCZENIE DNIA

Zabawy przy stolikach. Czynności porządkowe w sali. Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.