FIGLE-MIGLE

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Figle Migle to zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze adaptacyjnym, dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. Ich nadrzędnym celem jest przełamywanie lęku przed nowym miejscem oraz kontaktami z rówieśnikami. Dzięki obecności rodziców na zajęciach, nie zostaje zachwiane poczucie bezpieczeństwa u dziecka - tak bardzo ważna potrzeba na tym etapie jego rozwoju. Dzieci nawiązują pierwsze kontakty z rówieśnikami, stymulowany jest rozwój ich umiejętności społecznych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Dzięki metodom aktywizującym, stosowanych na zajęciach dzieci doświadczają świata wszystkimi zmysłami. Uczą się dzięki stymulowaniu ich aktywności ruchowej, muzycznej i plastycznej, przyzwyczajają się do zasad obowiązujących w pracy z grupą.

Rodzice dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach zdobywają wiele ciekawych pomysłów do samodzielnej zabawy z dzieckiem w domu, dają dziecku przykład dobrej zabawy, obserwują swoje dziecko w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z rówieśnikami, mają okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat możliwości rozwojowych swojego potomka.

Zapraszamy na zajęcia wszystkich zainteresowanych naszą placówką, jest to doskonała okazja aby poznać nasze przedszkole „od środka” i zastanowić się nad wyborem właściwego miejsca edukacji przedszkolnej dla własnego dziecka.