NASZE PRZEDSZKOLE ORAZ ŻŁOBEK...

 • | | więcej

...podąża za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi, niezależnie od aktualnej mody, presji społecznej czy ekonomicznej. Zapewnia możliwość indywidualnego rozwoju dla każdego dziecka, dbając jednocześnie o rozwój fizyczny, intelektualny i  społeczny, a tym samym przygotowując dzieci do życia w społeczeństwie.  Przedszkole  „CZAR DZIECI” funkcjonuje od 2009 roku. Od września 2018 poszerza swoją działalność o grupę  żłobkową. Znajduje się w Bydgoszczy w dzielnicy Okole przy ul. Garbary 3.  Mieści się  w lokalu o powierzchni 198 m2 na parterze odnowionej kamienicy. W naszej placówce znajdują się: 2 sale zabaw,  1 duża łazienka dla dzieci oraz przestronna szatnia wraz z hallem wejściowym- wózkownią. Ponadto mamy kuchnię, pomieszczenie administracyjne, gabinet logopedy, gabinet pedagogiczny przeznaczony do pracy indywidualnej. W pobliżu naszego przedszkola na zamkniętym i dostępnym dla nas terenie znajduje się  bezpieczny plac zabaw ze sprzętem, piaskownicami, ławeczkami, boiskiem. Teren ten stwarza doskonałe warunki do gier i zabaw na  powietrzu, oraz wspólnej zabawy z rówieśnikami.

 

W przedszkolu jest  jedna grupa mieszana wiekowo (od 3,5 do 6 lat), która liczy maksymalnie 18 dzieci.  W grupie  pracuje nauczyciel prowadzący oraz  nauczyciel wspomagający, a także pomoc nauczyciela.  W żłobku znajduje się jedna grupa mieszana wiekowo ( od 1,5 roku do 3 lat),która liczy maksymalnie 14 dzieci, i w której pracuje dwóch nauczycieli prowadzących oraz pomoc nauczyciela - Dzięki temu dzieci otoczone są właściwą opieką pedagogiczną, a atmosfera panująca w placówce zbliżona jest do tej panującej w domu, to z kolei sprzyja łatwiejszej adaptacji i wzmacnia w dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wychowawcy poświęcają każdemu dziecku tyle czasu i uwagi, ile ono potrzebuje. Przedszkole i żłobek pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00. W wyjątkowych przypadkach, przy wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją, możliwe jest wcześniejsze przyprowadzenie lub późniejsze odebranie dziecka. 

 

 

 

Podstawą pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej są dwa elementy:

 

 • przykład i naśladowanie
 • rytm i powtarzanie
 

 

Naśladowanie jest w życiu małego dziecka dominującym sposobem poznawania świata i działania.
Praca nauczyciela polega na dostarczaniu dziecku bogactwa wzorów dzięki którym rozwija ono swoją aktywność i zdobywa umiejętności. Ciągły rozwój oraz autorefleksja nauczyciela powoduje, że jest on dla dziecka godnym wzorem naśladowania.

 

 

 Wystrój pomieszczen, zrównoważone kolorystyka wnętrz, jego atmosfera działa wyciszająco, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Wiele zabawek jest dziełem rąk nauczycielek, personelu  i rodziców, niejednokrotnie również babć i dziadków.

 

 

Jedną z przyrodzonych potrzeb dziecka jest potrzeba rytmu.
Dotyczy on nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków. Poprzez wielokrotne rytmiczne powtarzanie dziecko ćwiczy i rozwija zręczność i inne umiejętności. Potrzeba rytmu jest związana z procesami życiowymi zachodzącymi w organizmie dziecka. Podobnie jak wystrój przedszkola daje dzieciom  poczucie bezpieczeństwa.

 

 

Zabawa jest najważniejszą działalnością dziecka w okresie do 7 roku życia, jest jego „zawodem”. Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie ma znaczący wpływ na zachowanie w życiu człowieka dorosłego. Przedszkole nasze stwarza dziecku warunki   i możliwości do rozwoju fantazji, wewnętrznej indywidualnej aktywności. Podczas zabawy rozwijają się siły fantazji i wyobraźni, które w późniejszych latach staną się siłą twórczą i zdolnością do podejmowania inicjatywy. W ten sposób barwna bogata zabawa przeobraża się w zamiłowanie do pracy i do aktywnego twórczego życia. Bogactwo przeżyć z jakim dziecko spotyka się w przedszkolu pomaga kształtować w nim pełen miłości związek ze światem, rozwija uczucia wyższe: – szacunek, wdzięczność, współczucie i przygotowuje ich do mądrego i godnego życia, do godziwego człowieczeństwa.

 

 

Duże znaczenie ma współpraca z rodzicami i  ich aktywne zaangażowanie.
Rodzice pomagają w organizowaniu świąt,  a także  biorą udział  w  zebraniach i warsztatach. Zalecane jest aby w domu przestrzegać podobnych zasad jak w przedszkolu.

 

 

 W ramach oferty edukacyjnej  wykwalifikowani nauczyciele przedszkola realizują:

 

 •  podstawę programową dla przedszkoli, rozszerzoną o autorskie programy pracy dostosowane do potrzeb grupy mieszanej wiekowo, uwzględniające zasadę stopniowania trudności
 • dostosowują metody i formy kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • rozbudzają i rozwijają zainteresowania własne dzieci
 • tworzą warunki do kreatywnej, twórczej pracy
 • przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole
 

 

W ramach procesu opiekuńczo – wychowawczego:

 

 • stwarzają bezpieczną, dobrą, miłą atmosferę sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się i wyrażania własnego zdania, poglądów i uczuć do innych ludzi,
 • zachęcają dzieci do prezentacji swoich umiejętności przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach i świętach.
 

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli to:

 

 • korowody muzyczno-literackie
 • opowiadanie baśni, teatrzyki
 • zabawy rytmiczne, paluszkowe, kołowe,
 • śpiewanie piosenek
 • zajęcia artystyczne: rysowanie, malowanie, lepienie z różnych materiałów, prace z runem owczym, tkanie, szycie ,praca  z wełny (pompony, dywaniki, pajęczynki)
 • pieczenie
 • codzienne przeżywanie spożywania posiłków w nastroju spokoju i ciszy
 • przygotowanie i obchodzenie świąt i uroczystości oraz  urodzin każdego dziecka
 

 

Święta  i uroczystości w przedszkolu:

 

 

JESIEŃ                                                             

 

 • Święto Plonów
 • Adwent
 • Święto Mikołaja
 

 

ZIMA                                       

 

 • Wigilia Bożego Narodzenia
 • Święto Trzech Króli
 • Dzień babci i dziadka
 • Zabawa Karnawałowa
 

 

WIOSNA

 

 • Powitanie wiosny – topienie Marzanny
 • Wielkanoc
 • Festyn Rodziny
 

 

LATO

 

 • Pożegnanie przedszkola przez absolwentów
 • Święto Jana
 

 

Ponadto:

 

 • koncerty
 • codzienne wyjścia do ogrodu lub na spacer
 • wycieczki rekreacyjne  i edukacyjne