Opłaty

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Płatność, czyli czesne za opiekę nad dzieckiem jest dofinansowane i wynosi 200,00 zł miesięcznie, 

niezależnie od przerw świątecznych czy dni ustawowo wolnych od pracy.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Termin płatności upływa 10 - tego każdego miesiąca.