Program

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Punkt Przedszkolny "CZAR DZIECI" jest placówką edukacyjną wpisaną w rejestr szkół i placówek niepublicznych miasta Bydgoszczy pod numerem 12/11. 

Realizujemy także tzw "zerówkę", czyli obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Pracujemy w oparciu o program dostosowany do pracy z grupą różnorodną wiekowo, a jego koncepcja zakłada, że:

1. Pracujemy w obrębie tej samej tematyki lub problemu.

2. Zadania edukacyjne wplatamy w rytm pór roku, zjawisk atmosferycznych, codziennych i niecodziennych zdarzeń.

3. Uczymy badać, dociekać, ale też marzyc i bawić się wyobraźnią.

4. Zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę polisensorycznego odbierania świata. Akcentujemy wagę edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci.

5. Różnicujemy poziom wymagań oraz indywidualizujemy zadania.

6. Ucząc pomocy, współpracy i współdziałania wzmacniamy więzi pomiędzy dziećmi.

7. Staramy się podążać za indywidualnym planem rozwoju każdego dziecka, nie zaś skodyfikowanym programem nauczania i wychowania dzieci z danego rocznika.

8. Zbliżamy przedszkole do życia, naśladując rodzinę wielodzietną.

 

Zapewniamy opiekę dla maksymalnie 18 osobowej grupy dzieci w wieku od 2 do 5 lat pod okiem 2 wychowawców. Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do potrzeb większości rodziców, dlatego pracujemy od 7.00 do 17.00

Przyjmujemy przez cały rok dzieci w wieku od 2 lat. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby lepiej rozumieć dziecko i pomóc mu w jego rozwoju, przedszkole prowadzi współpracę z: logopedą, oligofrenopedagogiem, psychologiem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Więcej w tej kategorii: Organizacja »