Zajęcia dodatkowe

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej
Metoda „AKCJA NA MINUTĘ” została opracowana na bazie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.
Metoda przeznaczona jest do nauki języków obcych w grupach dzieci w wieku od 2,5 roku do 8 lat, w których to grupach rozwijanie sprawności językowych w zakresie języka pisanego albo w ogóle nie występuje (poziom przedszkola), albo jest w fazie początkowej (nauczanie wczesnoszkolne), w związku z czym główny nacisk jest kładziony na posługiwanie się językiem mówionym. 
W trakcie trzech lat nauki w przedszkolu tą metodą dziecko poznaje i skutecznie przyswaja ok. 1500 słów i zwrotów w języku angielskim. Dla porównania - w wieku 5-6 lat dziecko zna od 3 do 5 tysięcy słów i zwrotów w języku polskim, a używa na co dzień połowę z nich. Pozwala to dziecku w miarę swobodnie porozumiewać się z anglojęzycznymi rówieśnikami i daje podstawę do dalszej nauki języka.
 
Zajęcia organizowane są pod prestiżowym patronatem renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press, którego patronat obejmuje takze nasze przedszkole.
 
Więcej informacji o metodzie na stronie internetowej szkoły językowej DZIECIOLANDIA, której lektorzy nauczają w naszej placówce.
 
  • WCZESNA NAUKA CZYTANIA wg prof. Jagody Cieszyńskiej

Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. 

Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno–sekwencyjnego, lewopółkulowego.

 
  • ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

Oparte są na teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona - muzyka jazzowego, pedagoga i psychologa muzyki.

Muzyka w okresie prenatalnym stanowi podstawowy bodziec i jedną z głównych form aktywności dziecka. Dlatego też zajęcia prowadzone są dla dzieci już w wieku niemowlęcym, a także dla kobiet w ciąży. Zajęcia umuzykalniające dostarczają bogatą stymulację dźwiękowo-muzyczną oraz językową dziecka, dzięki czemu u dzieci obserwuje się zwiększona płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto zajęcia wyposażają dziecko w bogaty słownik melodyczny i rytmiczny koordynują ciało dziecka do pracy z muzyką, dzięki czemu w późniejszych latach słuchanie muzyki staje się dla dziecka czynnością świadomą.

 
  • INDYWIDUALNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
Przeprowadzana na początku roku z każdym dzieckiem w celu określenia poziomu rozwoju mowy i podjęcia ewentualnej terapii w przypadku stwierdzenia niepokojących wad.
 
  • INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPODECZYNA - 25 ZŁ / 1 zajęcia  (30-40 minut)
 
 
 
 
*Wszystkie wyżej wymienione zajęcia dodatkowe poza TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ są już wliczone w cenę czesnego.