Misja i organizacja

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Przedszkole Leśne "CZAR DZIECI - ZAGÓRZANKA" to pierwsze przedszkole leśne z elementami pedagogiki waldorfskiej w województwie kujawsko - pomorskim. Baza lokalowa przedszkola powstaje przy ulicy Maksymiliana Kolbego 24 w Bydgoszczy w dzielnicy Osowa Góra, w lokalu o powierzchni 300 metrów kwadratowych znajdującym się na 1 piętrze budynku. Inicjatywa ta powstaje dzięki wsparciu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 .

 

MISJA

ZAGÓRZANKA, to przedszkole stworzone z narastającej potrzeby głębszego kontaktu z naturą, bardziej naturalnego procesu uczenia się opartego na naśladownictwie i rytmie. Rytmie, który w warunkach niezakłóconej murami i dachem przestrzeni edukacyjnej, jaką jest las i leśna polana, daje się bezpośrednio odczuć i zauważyć. Inspiracją do naszej pracy jest pedagogika Waldorfska, ta która wg nas jest najbliżej poszanowania praw rozwojowych dziecka.

Dzieci budują relację ze światem, przedmiotami, innymi osobami na doświadczeniu i postrzeganiu otoczenia wszystkimi swoimi zmysłami. Dziecko bez wysiłku czy specjalnych „programów” doświadcza całego bogactwa widzenia, wąchania, słuchania, dotykania, smakowania, równowagi. W planie dnia wykorzystuje się bogactwo i różnorodność natury: dźwięków i odgłosów (np. szelest liści, świergot ptaków, dźwięki ulewy czy wiatru szumiącego między drzewami, plusk wody), faktur (włochatych gąsienic, ostrych szyszek, kolczastych krzewów, miękkiego mchu), zapachów (ziół, lasu po deszczu, kwitnących owoców, kwiatów), zmiennej temperatury powietrza (chłód poranka, wilgotność mgły, upał południa, chłód cienia).

Dzieci budują i rozwijają dobre relacje z najbliższym otoczeniem wtedy, gdy traktowane są z szacunkiem i uwagą. Dzieci najmniej uczą się poprzez przekaz „jednokierunkowy”, czyli kiedy są wyłącznie nauczane czy napominane. Mały człowiek uczy się poprzez naśladowanie i powtarzanie czynności w stałym rytmie.

Podczas pobytów w naturze doświadczamy, że przyroda jest cykliczna. Pory roku, rytm dnia i nocy, rytm tygodnia – w przyrodzie zjawiska powtarzają się. Ten oczywisty rytm i naturalna przemienność nadają orientację i pewność w dziecięcej codzienności. 

W Polsce 30% dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych jest zagrożonych bocznym skrzywieniem kręgosłupa (skoliozą), a prawie 70% dzieci ma stwierdzoną asymetrię, czyli różnicę pomiędzy wysokościami barków i łopatek. Czy to dlatego, że od przedszkola w masowej edukacji skutecznie tłumi się u dzieci oczywistą i silną potrzebę ruchu? Tym bardziej to zastanawia, że istnieje ścisły związek pomiędzy ruchem (szeroko rozumianym) a rozwojem języka i procesem rozwoju słownictwa dzieci. Leśne przedszkole śmiało wykorzystuje tę naturalną właściwość maluchów. Tutaj umożliwia się dzieciom wszechstronny ruch, a natura sama stwarza okazję do kształtowania świadomości własnego ciała. Świetnie nadają się do tego naturalne nierówności podłoża (lasu, łąki), zmuszając do stabilnego poruszania się. To krótkie spacery i dłuższe wędrówki (codziennie dzieci pokonują 2-3 kilometry), to wolny wybór rodzaju ruchu, którego nie ograniczają ściany ani mury. Istotne z punktu widzenia rozwojowego, a dające po prostu frajdę i radość leśnym przedszkolakom są gry i zabawy, bieganie, balansowanie, wspinanie się, czołganie, zabawy palcami i nogami, praca z prostymi materiałami i narzędziami (np. ostrzenie i zdobienie kijów, ciosanie kołków, proste rzeźbienie figurek w drewnie, rzeźby z kamienia itp.).

 

BAZA TERENOWA

W ZAGÓRZANCE dzieci spędzają co najmniej trzy do pięciu godzin dziennie, codziennie na świeżym powietrzu. Nasza baza terenowa, do organizacji zajęć dydaktycznych,stworzona jest na dzierżawionym od Nadleśnictwa Żołędowo terenie przyleśnym o powierzchni około 1 300 m2. Baza terenowa oddalona jest od lokalu przedszkola o 400 metrów. Przy sprzyjających warunkach pogodowych nasza zabawa na "wolności" będzie możliwie najdłuższa. W czasie dokuczliwego mrozu, przedłużających się opadów deszczu o czywiste jest, że nasz pobyt na dworze będzie mocno skrócony. W momencie gdy warunki pogodowe będą zagrażały naszemu bezpieczeństwu ( silny wiatr, burze, zamiecie śnieżne) dzień spędzamy w budynku przedszkola.

 

BAZA LOKALOWA

Budynek przedszkola, w którym dzieci będą spędzały pozostały czas, lub cały dzień w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu, jest dokładnie przemyślaną przestrzenią, która w myśl pedagogiki waldorfskiej bazuje na zrównoważonej kolorystyce wnętrz, obecności tkanin, mebli, elementów wyposażenia i zabawek stworzonych z naturalnych surowców. Przestrzenią, która inspiruje do zabawy z użyciem wyobraźni.

 

PLAN DNIA

 

7:00-8:00 – zabawa swobodna;

8:15 - 8:30 - barwny korowód muzyczno - literacki

8:30-9:00 – śniadanie, toaleta;

9:00-13:00 – zajęcia w bazie terenowej:

  • przygotowanie i ubranie dzieci stosownie do pogody, zabranie niezbędnego do zajęć ekwipunku,
  • rozmowy naturalne (pogoda, nastrój, propozycje dzieci),
  • swobodna eksploracja wyznaczonego terenu, wyłapywanie momentów pedagogicznych praca nauczycieli z małymi grupkami,
  • temat dnia, realizowany w oparciu o przygotowane dzień wcześniej pomoce,
  • swobodna eksploracja,
  • powrót do budynku,

13:00-13:30 – obiad;

13.30-14.30 – odpoczynek;

14:00 – 14:45 - podwieczorek;

15:00 – 15:30 – zajęcia dodatkowe (gordonki, logopedyczne, ruchowe z piłkami);

15:30 – zabawa swobodna w ogródku przy przedszkolu

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy, wyprawki itp. zostaną przedstawione na zebraniu informacyjnym dla zakwalifikowanych do udziału w projekcie rodzin.

Więcej w tej kategorii: « Kontakt Plakat i ulotka »