O uczestnikach

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

Informacja o uczestnikach projektu:

Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe), które:

1) mieszkają w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w mieście Bydgoszczy;

2) ewentualnie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Zakłada się udział w projekcie 22 dzieci ( 10 dziewczynek i 12 chłopców ).

 

PROCES REKRUTACJI - DZIECI:

  1. a) rodzice/opiekunowie będą zobligowani do złożenia w wyznaczonym terminie formularza aplikacyjnego wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych,
  2. b) przyjmowane będą osoby spełniające kryteria wskazane poniżej,
  3. c) w sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc będzie decydować:
  •  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka +15 punktów,
  •  wiek dziecka (w oparciu o PESEL, pierwszeństwo mają dzieci z rocznika 2016), +10 pkt,
  •  dzieci zgłoszone do przedszkola a nieprzyjęte w latach ubiegłych +15 punktów.

W przypadku większej ilości osób spełniających te same kryteria i z tą samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej w tej kategorii: « Rekrutacja Galeria »