Opłaty

  • Wydrukuj
  • Email
  • | | więcej

 

  • JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA PRZY PODPISANIU UMOWY PO RAZ PIERWSZY: 800,00 zł
  • OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (CZESNE) : 800,00 ZŁ miesięcznie
  • OPŁATA ZA WYŻYWIENIE : 13,00 zł /dzień
  • OPŁATA WYPRAWKOWA: 250,00 zł opłacana na początku każdego nowego roku szkolnego (nie dotyczy dzieci od których w danym roku szkolnym została pobrana opłata wpisowa)