Wydrukuj tę stronę

Wyniki rekrutacji

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu

"Niepubliczne Przedszkole Leśne „CZAR DZIECI - ZAGÓRZANKA”"

(nr RPKP.10.01.01-04-0002/18)

Lista osób, których dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną

oraz zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w 2 naborze (3.06.2019-19.06.2019)

 

Lp

Numer zgłoszenia

Data zgłoszenia

Godzina zgłoszenia

Suma punktów

15.

ZAG2/01/2019

28.05.2019

15:30

11 pkt

16.

ZAG2/02/2019

14.06.2019

13:48

1 pkt

17.

ZAG2/03/2019

19.06.2019

21:29

1 pkt

18.

ZAG2/04/2019

19.06.2019

21:40

1 pkt

 

Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do projektu

"Niepubliczne Przedszkole Leśne „CZAR DZIECI - ZAGÓRZANKA”"

(nr RPKP.10.01.01-04-0002/18)

Lista osób, których dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną

oraz zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w 1 naborze (15.04.2019-10.05.2019)

 

Lp

Numer zgłoszenia

Data zgłoszenia

Godzina zgłoszenia

Suma punktów

1.

ZAG/02/2019

25.04.2019

11:09

28 pkt

2.

ZAG/10/2019

10.05.2019

12:00

19 pkt

3.

ZAG/08/2019

10.05.2019

15:00

18 pkt

4.

ZAG/12/2019

10.05.2019

15:00

18 pkt

5.

ZAG/13/2019

10.05.2019

15:00

14 pkt

6.

ZAG/03/2019

10.05.2019

15.20

13 pkt

7.

ZAG/07/2019

06.05.2019

8:00

13 pkt

8.

ZAG/05/2019

10.05.2019

9.00

8 pkt

9.

ZAG/06/2019

10.05.2019

7.50

8 pkt

10.

ZAG/11/2019

10.05.2019

12:00

5 pkt

11.

ZAG/03/2019

06.05.2019

07:37

4 pkt

12.

ZAG/01/2019

17.04.2019

09:03

4 pkt

13.

ZAG/09/2019

10.05.2019

10.00

4 pkt

14.

ZAG/14/2019

10.05.2019

15.00

4 pkt